Navrhovanie a projektovanie pozemných stavieb - rodinné domy, bytové domy, občianske budovy, rekonštrukcie bytov, návrhy interiérov

RM Projekt - Ing. Michal Radič

Mojou hlavnou náplňou je navrhovanie a projektovanie pozemných stavieb (rodinné domy, bytové domy, občianske budovy...). Každý projekt je individuálny a podmienky spolupráce ako aj rozsah prác sa dohodne vždy na základe Vašich požiadaviek. Okrem stavebnej časti projektovej dokumentácie zabezpečujem aj projekt statiky, kúrenia, zdravotechniky, plynoinštalácie, vzduchotechniky, požiarnej ochrany a tiež ďalšie profesie podľa zložitosti projektu a požiadaviek zadávateľa.

Rozsah ponúkaných služieb

Náš ateliér ponúka následovné služby

Posúdenie lokality pre realizáciu investičného zámeru - náväznosť na územný plán

Architektonická činnosť a projektovanie stavieb

Komplexný servis v oblasti stavebníctva

Kompletnú ponuku služieb nájdete tu